Oldal kiválasztása

A Példabeszédek könyve

Megjelent az ABBÁ Kiadó gondozásában a Példbeszédek könyve és a hozzá tartozó elemzés kötet. A Bibliában található Példabeszédek könyve a mindig időszerű, mindennapi bölcsesség kis enciklopédiája. A bibliai bölcsességirodalom reprezentáns kötete, tömöt közmondás-füzér.

Nézd meg a videót!

A Példabeszédek könyvéről

A Bibliában található Példabeszédek könyve a mindig időszerű, mindennapi bölcsesség kis enciklopédiája. A bibliai bölcsességirodalom reprezentáns kötete, tömör közmondás-füzér. Több ezer év óta népszerű, az ókortól kezdve mindmáig. Nem csoda, hiszen a hiteles élet útját mutatja. A bibliai bölcsesség nem elméleti okoskodás, hanem a tenni tudás, a hozzáértés tudománya. Útmutatás arra, hogyan boldogulhatok a mindennapi életemben. Erre az innovatív tudásra van a legnagyobb szüksége a 21. század emberének is. Ezért nagyon hasznos ez a könyv mindazoknak, akik el akarnak igazodni egyre bonyolultabbá váló világunk útvesztői és csapdái között. Maga a Teremtő Istenünk ad benne útmutatást az igazi életre, a Vele való eleven életközösségre.

N

A héber szövegből kiinduló fordítás

N

A legújabb magyar fordítás

N

Kimondva is jól dallamosan hangzik

N

A gondolatpárhuzamok is érvényesülnek

N

Költői és közmondásszerű fordítás

N

30 év elemző és kutató munkája

Ajánlások a Példabeszédek könyvéhez

A Példabeszédek könyve a mindig időszerű, mindennapi bölcsesség kis enciklopédiája. Mindig népszerű. Benne a hiteles élet szabályait találjuk. De miből is állt az ószövetségi korban a bölcsesség? Nem elméleti okoskodás volt, hanem a tenni tudás tudománya, a hozzáérts volt az, amit a régiek bölcsességnek neveztek. A mindennapi élet kérdéseinek a megoldásához talál ebben a könyvben minden figyelmes olvasó hasznos eligazításokat. Erre az innovatív tudásra van a legnagyobb szüksége a 21. századi embernek is. Ezért hasznos szolgálat ez a könyv mindazoknak, akik el akarnak igazodni egyre bonyolultabbá váló világunk csapdái között és igaz emberként akarnak élni úgy, ahogyan Teremtő Urunk azt elvárja tőlünk. Ezért a gondos, új fordításért hála illeti Komesz Mátyást a szorgalmas, tudós fordítót.

Prof. Szigeti Jenő PhD

Professzor emeritus, Miskolci Egyetem

A szerzőnek e kötetben sikerült megvalósítani célkitűzését, a Példabeszédek könyvének a héber szövegből kiinduló, költői, közmondásszerű és hangosan kimondva is jól hangzó  magyar fordítását. E bölcsességirodalmi mű fordítása nemcsak azért nem könnyű, mert több helyen is tartalmaz ma már – főként a magyar nyelvben – nehezen értelmezhető szófordulatokat, koncepciókat és képeket, hanem azért sem, mert az ún. példabeszédes bölcsességi mondásokra oly jellemző gondolatpárhuzamok megőrzése, figyelembe vétele szükséges ahhoz, hogy megmaradjon az egyes mondások költői jellege, líraisága. A fordítás eredményeként e bibliai könyv példabeszédei könnyen olvashatók és megjegyezhetők, ugyanakkor tartalmukat tekintve szöveghűek.

 

Balla Ibolya PhD

Rektor helyettes, Pápai Teológiai Akadémia

Komesz Mátyás idehaza már jól ismert Tanulmányozó Bibliája a Példabeszédek könyvének új fordítását, az egyes mondások rövid magyarázatát, s Biblia olvasásához elengedhetetlen kereszthivatkozásokat tartalmazza. A Biblia olvasása és tanulmányozása lelkigyakorlat, amelyet a szöveg hangos olvasásával lehet elsajátítani. A lelki olvasáshoz az imádság is hozzátartozik. A 21. század elején a magyar nyelven olvasók számára igen fontos segítséget nyújt.

Prof. Fabiny Tibor PhD

Hermeneutikai Kutatóközpont

Tisztelettel és örömmel írok ajánlást Dr. Komesz Mátyás professzor úr kötete elé, a Példabeszédek könyvének új fordításához Isten az egyedül bölcs, mi annyiban lehetünk azok, amennyiben Ő ezzel megajándékoz bennünket. Isten bölcsessége Jézus Krisztusban öltött testet, és lett elérhetővé számunkra. Ezért a bölcsesség mindig a megváltó Jézus Krisztussal való élő, személyes, hitbéli kapcsolat által élhető meg. Csak Jézus Krisztusban lehet istenfélőnek, bölcsnek, jónak, igaznak lenni; – csak Őáltala lehetséges Isten dicsőségére és mások javára is élni; – hogy aztán az ember, Krisztus követésében járva megérkezhessék az Isten kegyelme által készített üdvösségre. A Példabeszédek Könyve, így, az ószövetség nyelvén láttatja meg velünk az út, az igazság és az élet titkát (János 14,6). „Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, azok boldogok” (3,18) „Aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól” (8,35) Az Úr áldja meg Szentlelke által ezzel a krisztusi bölcsességgel az olvasókat, ahogy megáldotta e kötet szerzőjét, és mindenekelőtt megáldotta a Példabeszédek könyvének szerzőjét.

Steinbach József

Református püspök

A szerzőről

A fordító, Dr. Komesz Mátyás 30 éve elemzi a héber bibliai szöveget, valamint a jelentősebb ógörög, latin, magyar, német és angol fordításokat. A célja az, hogy költői, közmondásszerű, hangosan kimondva is jól hangzó, hiteles fordítást adhasson az Olvasók kezébe. Nagy gondot fordít arra is, hogy a bibliai szöveg gondolatpárhuzamai a magyar fordításban is megjelenjenek. Fordítását témamutatóval és kezdősor mutatóval tette praktikus kötetté.

A Péld 26-27 elemzése

Jelen kötetben ezen könyv két fejezetét elemzi Dr. Komesz Mátyás abból a célból, hogy egyrészt a héber bibliai szövegből kiindulva hitelesen és körültekintően újíthassa föl a meglévő magyar fordításokat; másrészt megalapozottan tegye hozzáférhetővé a héber bibliai szövegben található isteni üzeneteket. Nagyon hasznos azoknak, akik készek elmélyedni a bibliai szövegekben: lelkipásztoroknak, teológusoknak és mindenkinek, aki a bibliai szöveg részletei és mélységei után is érdeklődik.

N

Ballada-szerűen tömör

N

A héber szöveg elemzéséből indul ki

N

A gondolatpárhuzamok és érvényesülnek

N

Érvényesül a magyar nyelv ritmusa

N

A legnagyobb szaktekintélyekkel konzultál

N

Frappáns és találó kifejezéseket keresett

N

Figyelembe veszi a jelentős magyar és idegen nyelvű fordításokat

N

Kerüli a szájbarágó magyarázgatást

Ajánlás az elemzés kötethez

A Péld 26-27 elemzése – Tanulmányozó Biblia II. abba az értékes, fáradságot és időt nem kímélő műhelymunkába enged betekintést, amelynek eredményeképpen A Példabeszédek könyve – Tanulmányozó Biblia I. című könyv is megjelenhetett. A kötet elején az olvasót eligazító hasznos, bevezetéstani kérdéseket tárgyaló rész található. Az exegetikai elemzés alapját adó fordítást óvatos mérlegelés előzi meg; a szerző számos magyar és idegen nyelvű – főleg angol és német – fordítást tekint át, mielőtt meghozza döntését. Ahol szükséges, körülírással segíti a megértést. A fordítás mégis szöveghű, amelyben a gondolatpárhuzamok felismerhetők. Az egyes magyarázó megjegyzések azért is fontosak, mert az egyéb bibliai – és esetenként deuterokanonikus – könyvekre utalással intertextuális vizsgálódás alapjául is szolgálhatnak.

Balla Ibolya PhD

Rektor helyettes, Pápai Teológiai Akadémia

Több könyv vásárlása esetén jelentős kedvezmény

A Példabeszédek könyve

Ára: 3 990 Forint

10% kedevezménnyel 3 590 Forint

Szállítási díj: 1490 Forint

1+1 csomag

Ára: 7 980 Forint

15% kedvezménnyel és ingyenes szállítással 6 785 Forint

Szállítási díj: INGYENES

"Bibliakör" csomag

Ára: 23 940 Forint

20% kedvezménnyel és ingyenes szállítással 19 150 Forint

Szállítási díj: INGYENES

Itt tudod megrendelni

1. Töltsd ki a mezőket

2. Válaszd ki a megrendelni kívánt csomagot

3. Nyomj a megrendelem gombra

4. A megadott E-mail címre küldünk egy üzenetet, amiben további információkat találsz. A könyvek árának kifizetése átutalással történik.